Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO

ROCZNY PLAN PRACY PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO

 

Styczeń

1. Integracja w grupach

- zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i regulaminem placówki

- wspólne ustalenie „kontraktu placówki”,

- poznanie praw i obowiązków.

-Papierosom powiedz NIE! - pogadanka

2. Otwieramy nowy kalendarz:

- doskonalenie umiejętności składania życzeń,

- kształcenie umiejętności kulturalnej zabawy,

- doskonalenie znajomości nazw: pór roku, miesięcy, dni tygodnia.

- Alkohol-wróg, czy przyjaciel? rozmowa

3. Bezpieczna droga do i z placówki:

- poznanie i stosowanie zasad ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły,

- nabywanie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

- Czy warto sięgać po narkotyki? - rozmowa

4. Pamiętamy o seniorach rodu – Dzień Babci i Dzień Dziadka:

- rozwijanie szacunku dla osób starszych,

- doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń,

- udział w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

- co to jest stres?

5. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę

- uwrażliwianie na potrzeby zwierząt

6. Pomoc wychowankom mającym trudności  w nauce.

- Kompensacja i wyrównywanie braków:

Ćwiczenia służące doskonaleniu percepcji wzrokowo – słuchowej.

Ćwiczenia służące kształtowaniu rozwoju emocjonalnego.

Ćwiczenia i zabawy usprawniające mówienie, czytanie, i pisanie.

Ćwiczenia rozładowujące agresję, relaksujące,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz Internetu.

7. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

8. Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego

9. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych w styczniu.

 

LUTY

1. Nauka współpracy w grupie. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie.

2. Bezpieczna zima i zimowe dyscypliny sportowe:

- wyrabianie nawyków odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia,

- doskonalenie umiejętności myślenia.

- wyszukiwanie informacji dotyczących zimowych dyscyplin sportowych,

- kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

3. W krainie baśni:

- doskonalenie techniki głośnego czytania,

- doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi.

-rozmowa na temat alkoholu a uzależnienia młodzieży

4. Promocja zdrowia – pierwsza pomoc: Światowy Dzień Chorego.

5. Tropimy ślady na śniegu

- nauka rozpoznawania zwierząt po śladach

- nauka współdziałania w grupie

-rozmowy na temat stresu i problemów w szkole

6. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce.

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz Internetu.

7. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

8. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego

10. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych w lutym.

11. Walentynki – impreza integracyjna

 

MARZEC

1. Baśnie i legendy Polskie

– kształcenie umiejętności uważnego słuchania.

- uzależnienia młodzieży - rozmowa

 8 Marca – Dzień Kobiet

- doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń,

- poznanie zawodów kobiet pracujących dla dobra dzieci,

- wspólna organizacja uroczystości dla z okazji Dnia kobiet,

- projektowanie i wystrój sali na imprezę,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

3. Świętowanie 1. Dnia Wiosny

- projektowanie i wystrój sali na uroczystość,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

- profilaktyki uzależnień

4. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce:

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz internetu.

5. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

6. Kiermasz wiosenno – świąteczny.

- wykonywanie i projektowanie ozdób na kiermasze okolicznościowe,

- organizacja kiermaszu.

7. Wielkanocne zwyczaje:

- doskonalenie wyszukiwania informacji związanych z obyczajami Wielkiej Nocy,

- doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń,

- wykonywanie okolicznościowej gazetki,

- Jajeczko w placówce - organizacja spotkania Wielkanocnego dla wychowanków i ich rodziców,

- projektowanie i wystrój sali na uroczystość.

- „Moja pisanka” konkurs plastyczny.

8. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego nikotyna, alkohol, narkotyki.

9. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom  w grupie.

10. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych  w marcu.

 

KWIECIEŃ

1. Zwiastuny wiosny:

- doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania

w miejscach publicznych,

- rozpoznawanie roślin zwiastujących pojawienie się wiosny.

2.Wiosenne porządki:

- doskonalenie umiejętności obserwacji zmian zachodzących

w przyrodzie,

- moja rodzina i ja-rozmowa

- kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji plastycznej zgodnej z tematem.

3. „Trzymaj formę” – konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia.

4. Promocja zdrowia:

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji o znaczeniu witamin w naszym życiu,

- kształtowanie nawyków „zdrowego” spędzania wolnego czasu.

5. Światowy Dzień Ziemi:

- wyrabianie nawyków oszczędzania energii elektrycznej,

- doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji,

- organizacja imprezy ekologicznej dla wychowanków,

- projektowanie i wystrój sali na uroczystość,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

6. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce.

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz internetu.

7. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności

wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych.

8. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego warto być dobrym.

9. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom  w grupie.

10. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych w kwietniu.

 

MAJ

1. Majowe święta:

- doskonalenie w poszukiwaniu i gromadzeniu informacji,

- kształcenie poczucia przynależności narodowej.

2. Ruch i rekreacja:

- rozwijanie umiejętności zabawy, gry w zespole,

- doskonalenie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. Dzień Matki

- projektowanie i wystrój sali na uroczystość,

- przygotowanie prezentów i występu artystycznego,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

4. Moja rodzina

- potrafię nazwać i rozpoznać uczucia

5. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce.

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz internetu.

6. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

7. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego bez złości mamy więcej radości.

8. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych w maju.

 

CZERWIEC

1. Międzynarodowy Dzień Dziecka:

- doskonalenie w poszukiwaniu i gromadzeniu informacji,

- poznanie gier i zabaw dzieci świata.

2. „Świat wokół mnie” – konkurs fotograficzny,

- kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody

3. Wakacje tuż, tuż

- doskonalenie umiejętności racjonalnego zorganizowania czasu wolnego

4. Gry i zabawy ogólnorozwojowe, dydaktyczne, sportowe, turnieje, konkursy.

5. Zakończenie roku szkolnego – impreza integracyjna.

6. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce.

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz internetu.

7. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

8. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego my dzieci mamy swoje prawa.

9. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych w czerwcu.

 

LIPIEC

1.Czytanie lektur, bajek, opowiadań, czasopism.

- wychowanie przeciw agresji i przemocy

2. Chcemy żyć w czystym środowisku.

- poznanie chronionych terenów i zasad zachowania się na nich

- uwrażliwienie na otaczające środowisko

- poznanie skutków zniszczeń ekologicznych

3. Bezpieczne wakacje:

- wyrabianie nawyków właściwego zachowania w momencie zagrożenia,

- kształcenie kreatywnego myślenia.

4. „Wakacje moich marzeń” – konkurs plastyczny.

5. Oto ja

- poznanie własnych dążeń

- poznanie swojej wartości, własnych zalet,

- poznanie siebie i innych

6. Twórcze myślenie

- poszerzenie wiedzy na temat świata przyrody,

- poznanie pojęcia „życzliwość”, „fantazja”, „marzenia”

7. Trudna sztuka korespondencji:

- poznanie pojęć: list, e-mail,

- doskonalenie umiejętności tworzenia listów.

8. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

9. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie.

10. Świętowanie urodzin dzieci urodzonych w lipcu.

 

SIERPIEŃ

1.Savoir – vivre – nie tylko od święta:

- nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania się,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi,

- kultura stroju, języka, zachowań.

2. Przyjaźń

- poznanie cech „prawdziwego” przyjaciela

- poznanie pozytywnych stron oraz fundamentów przyjaźni

3. Miłość

- poznanie cech pozytywnych i negatywnych stron miłości, jej rodzajów

4. Szkoła

- poznanie pozytywnych i negatywnych stron szkoły, stosunku innych uczestników

do szkoły i wychowawcy

5.Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

6. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego jemy zdrowo i kolorowo.

 7. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie.

8. Wspólne świętowanie urodzin dzieci urodzonych w sierpniu.

 

WRZESIEŃ

1. Wspomnienia wakacyjne:

– nabywanie umiejętności poprawnego wysławiania się,

- wyrabianie umiejętności prezentacji swoich myśli w formie plastycznej i pisemnej.

2. Jesień jako pora roku w poezji, muzyce i przyrodzie:

- wyrabianie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie,

- nabywanie umiejętności obcowania ze sztuką.

3. Sport to zdrowie

4. Dary jesieni z sadu i ogrodu

- poznanie nazw warzyw i owoców rosnących w ogrodach i sadach,

- poznanie zasad przechowywania owoców i warzyw i wykonania przetworów na zimę,

- uświadomienie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

5. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce.

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz internetu.

6. Ćwiczenia rozładowujące agresję, relaksujące.

7. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

8. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego i ty także potrafisz udzielić pierwszej pomocy.

9. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie.

 10. Wspólne świętowanie urodzin dzieci urodzonych we wrześniu.

 

PAŻDZIERNIK

1. Dzień zwierząt

- nabywanie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej,

- rozwijanie przyrodniczych zainteresowań wychowanków,

- uwrażliwienie wychowanków na potrzeby zwierząt, nauka dbania o nie,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

2. Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci:

- rozwijanie szacunku dla osób pracujących dla dobra dzieci.

3. Nasze zainteresowania

- rozwój zainteresowań i umiejętności,

- właściwe zagospodarowanie wolnym czasem.

4. Jestem dobrym kolegą/koleżanką

- kształcenie umiejętności pracy w grupie,

- rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowywania wobec rówieśników.

5. Zabawa Halloween – konkursy, zabawy, dyskoteka:

- projektowanie i wystrój sali na uroczystość,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

6. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz internetu

7. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

8. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego nie dla alkoholu!

9. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie.

10. Wspólne świętowanie urodzin dzieci urodzonych w październiku.

LISTOPAD
 

1.Czcimy pamięć tych, którzy odeszli:

- wyrabianie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,

- kształcenie umiejętności swobodne wypowiedzi.

2.Narodowe Święto Niepodległości:

- poznanie symboli narodowych,

- kształcenie poczucia przynależności narodowej,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

3.Święto Pluszowego Misia:

- kształcenie umiejętności dbania o ład i porządek, poszanowania własnych i cudzych rzeczy,

- kształcenie wrażliwości na potrzeby innych,

- wyrabianie umiejętności dzielenia się z innymi.

4.Andrzejki:

- wyszukiwanie informacji dotyczących Andrzejek,

- kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania w czasie wspólnej zabawy,

- organizacja zabawy andrzejkowej – konkursy, zabawy, dyskoteka,

- projektowanie i wystrój sali na uroczystość,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

5. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz internetu.

6. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

7. Realizacja programu wychowawczo – profilaktycznego nie dla papierosów!

8. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie.

9. Wspólne świętowanie urodzin dzieci urodzonych

w listopadzie.

 

GRUDZIEŃ

1. Grudniowe tradycje – Barbórka i Mikołajki:

- wyszukiwanie informacji dotyczących Barbórki i Mikołajków,

- wykonanie okolicznościowych gazetek,

2. Choinkowe radości

- Poznanie tradycji i zwyczajów Świąt Bożego Narodzenia:

- kształcenie umiejętności gromadzenia informacji,

- doskonalenie umiejętności redagowania i składania życzeń.

3. Fabryka ozdób świątecznych:

- kształcenie umiejętności tworzenia kompozycji plastycznej,

- kształcenie nawyku dbałości o estetykę.

4.„Życzenia prosto z serca” – konkurs plastyczny na kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia

5. Kiermasz Bożonarodzeniowy

- wykonywanie i projektowanie ozdób na kiermasze okolicznościowe,

- organizacja kiermaszu.

7. Spotkanie opłatkowe wychowanków z ich opiekunami:

- projektowanie i wystrój sali na uroczystość,

- wykonanie okolicznościowej gazetki.

8. Pomoc wychowankom mającym trudności w nauce

- Kompensacja i wyrównywanie braków,

- Wyrabianie nawyku samodzielnego odrabiania lekcji,

- Nauka korzystania z dostępnych pomocy tj. słowników, encyklopedii, atlasów oraz internetu.

9. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności wychowanków poprzez udział w zajęciach sportowych, plastycznych, muzycznych, informatycznych, tanecznych, literackich.

10. Zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w grupie.

11. Wspólne świętowanie urodzin dzieci urodzonych w grudniu.

 

 


Plan pracy wykonał wychowawca – Pani Andżelika Grzelka Tokarek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 20-02-2020 10:55:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 20-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 20-02-2020 11:17:18