Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014 r. mają prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny to zadanie z zakresu administracji rządowej i wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK ENERGETYCZNY?

 

Zgodnie z art.3, pkt 13 ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2013r., poz 984) dodatek energetyczny przysługuję odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art, 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach   mieszkaniowych;
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
  • która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO?

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. wynosi:

  • 11,09 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 15,40 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 18,48 zł/miesiąc – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

GDZIE MOŻNA ZŁOZYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE

DODATKU ENERGETYCZNEGO?

 

Mieszkańcy gminy Bielice wnioski o przyznanie dodatku energetycznego  mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul Jana Pawła II 34, tel: 91 564 42 28 , w godz. od 700 do 1500.

Wymagane dokumenty:

      1) wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;

      2) kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu);

      3) rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?


Od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe można się odwołać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Szczecinie ul. Plac Batorego 4.


PODSTAWA PRAWNA
 

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2012r., poz. 1059)
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2013r., poz. 984)
  3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-07-2015 13:11:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Karolina Gąsiorek 18-01-2023 10:43:12