Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dane teleadresowe

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

                                                                    
 

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bielicach
Ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice
Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek
   od 7:00 do 15:00

Tel: +48 91 56 44 228
+48 91 56 44 235
Fax: +48 91 56 44 228
E-mail: ops@bielice.com.pl
Adres strony www: www.bip.ops.bielice.com.pl
NIP: 8531437107
Regon: 000533423
Kierownik:

Anna Maria Kopacka

e-mail: ops@bielice.com.pl

wew. 26

Specjalista Pracy Socjalnej

Renata Kościelska

e-mail: rkoscielska@bielice.com.pl

wew. 29

Pracownik Socjalny

Marlena Stefańska

e-mail: mstefanska@bielice.com.pl

wew. 24

Aspirant Pracy Socjalnej

 

Mateusz Glesner

e-mail: swiadczeniarodzinne@bielice.com.pl

wew. 28

Asystent Rodziny

Gabriela Wasik

e-mail:  wasik@bielice.com.pl

wew. 30

 

 


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych                               
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach(OPS), ul. Jana Pawła II 34, 74 – 202 Bielice. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu:91 5644 228; adresu e-mail: ops@bielice.com.pl

Inspektor Ochrony Danych                                
Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pllub pisemnie na adres OPS.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez OPS;
  2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
  4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

STOPKA E-MAIL:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach. Wszelkie informacje w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są na stronie: http://bip.ops.bielice.com.pl/dokumenty/128

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-10-2012 11:02:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 12-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Glesner 01-03-2024 06:39:31