Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 22/19 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Kluczy w Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

 

ZARZĄDZENIE NR 22/19

KIEROWNIKA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

z dnia 31 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Kluczy w Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bielicach

Na podstawie art. 33 ust. 1 , ust. 3 i ust.. 5 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.),
w związku z § 24 zarządzenia Nr 12/2018  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bielicach, zarządza się co, następuje:

§ 1. Wprowadzam w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Politykę Kluczy, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach  do złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości i przestrzeganiu przepisów Polityki Kluczy dotyczącej zasad postępowania z kluczami oraz zabezpieczeniem pomieszczeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bielicach.

§ 4. Nadzór nad zarządzeniem powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                       Kierownik
                                                                    Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

                                                                        Anna Maria Kopacka

Załącznik  nr 1 do Zarządzenia
Nr 18/19  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
z dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 

POLITYKA KLUCZY

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach  z dnia 29 listopada 2019r.

 

 

§ 1. Niniejsza polityka kluczy obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

§ 2. Polityka kluczy obejmuje budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

 

§ 3. Obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy, w godzinach od 730 - 1530

 

§ 4. Klucze do poszczególnych pomieszczeń posiadają wyłącznie osoby upoważnione przez Kierownika. Upoważnienie wymaga wprowadzenia osoby do ewidencji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej polityki.  

 

§ 5. Klucze do pomieszczeń pozostają pod osobistym nadzorem osób upoważnionych. Osoby upoważnione ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone im klucze.

 

§ 6. Klucze do pomieszczenia szczególnie chronionych tj. archiwum, wydawane są osobom upoważnionym w przypadkach uzasadnionej potrzeby. Dostęp osób trzecich do tych pomieszczeń odbywa się pod ścisłym nadzorem osób upoważnionych.

 

§ 7. Klucze zapasowe przechowywane są w Urzędzie Gminy w Bielicach w pokoju nr 2 w zabezpieczonej szafce, do której dostęp pracowników i osób trzecich jest ograniczony. Wydawanie kluczy zapasowych upoważnionym pracownikom może odbywać się tylko w uzasadnionych sytuacjach oraz przypadkach awaryjnych. Klucze zapasowe po ich wykorzystaniu należy niezwłocznie zwrócić do sekretariatu w Urzędzie Gminy w Bielicach. Każdorazowe wydanie klucza zapasowego rejestruje się w ewidencji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej polityki.

§ 8. W celu ograniczenia skutków utraty klucza (kradzież, zagubienie), osobom upoważnionym zabrania się opisywania kluczy do pomieszczeń.

 

§ 9. W godzinach pracy klucze do pomieszczeń oraz biurek i szafek pozostają pod nadzorem pracowników, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie.

 

§ 10. Po zakończeniu pracy zabrania się pozostawiania kluczy w biurkach i szafach. Klucze do szafek i biurek muszą być przechowywane w metalowej szafce na klucze znajdująca się w pokoju nr 1( pomieszczenie kierownika).

 

§ 11. Po zakończeniu pracy, pracownicy są zobowiązani do zabezpieczenia pomieszczeń, a w szczególności wyłączenia i zabezpieczenia urządzeń elektronicznych oraz elektrycznych, wyłączenia oświetlenia, zabezpieczenia
i zamknięcia okien i drzwi, aktywacji alarmu.

 

§ 12. Naruszenie zasad polityki kluczy może spowodować wyciągnięcie konsekwencji wynikających z art. 52 kodeksu pracy oraz z art. 363 § 1. kodeksu cywilnego.

 

     

Polityka wchodzi w życie z dniem 31 grudnia  2019 roku.

 

 

Bielice 31  grudnia 2019 r.

......................................                                                                 ………...........................

        (miejscowość, data)                                                                                        (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Ewidencja dostępu do pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej
    w Bielicach
  2. Ewidencja wydanych kluczy zapasowych  które przechowywane są
    w Urzędzie Gminy Bielice.

 

 

 

 

Załącznik 1 - Ewidencja dostępu do pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bielicach.

 

l.p.

Imię i nazwisko pracownika

Stanowisko

Dostęp do pomieszczenia

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

.....................................                                                                                 ..............................

         Sporządził,                                                                                                                                        Zatwierdził,

       data i podpis                                                                                                                                        data i podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2 - Ewidencja wydanych kluczy zapasowych, które przechowywane są 
w Urzędzie Gminy  w Bielicach.

 

l.p.

Imię i nazwisko pracownika

Data wydania

Data zwrotu

Nazwa pomieszczenia

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

.....................................                                                                                 ..............................

         Sporządził,                                                                                                                                        Zatwierdził,

       data i podpis                                                                                                                                        data i podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 2 do Zarządzenia
Nr 22/19 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
z dnia 31  grudnia 2019r.

 

 

OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU
PRZEPISÓW POLITYKI KLUCZY DOTYCZĄCEJ ZASAD POSTĘPOWANIA
Z KLUCZAMI ORAZ ZABEZPIECZENIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
URZĘDU GMINY BIELICE

 

 

 

Oświadczam, że zaznajomiłam(em) się z przepisami Polityki Kluczy dotyczącej zasad postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń
w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  wprowadzonej zarządzeniem nr 18/19 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z dnia 29 listopada 2019 roku i zobowiązuję się do ich ścisłego przestrzegania.

 

 

 

……………………………

(podpis)

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 02-01-2020 11:23:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 31-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 02-01-2020 11:24:26