Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 13 września 2019 roku

Zarządzenie Nr 15/2019
Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
z dnia 13 września 2019 roku
 

w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach.

 Na podstawie art. 2376-23710 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustala się normy przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, jak również wysokość ekwiwalentów: za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz pranie i konserwację otrzymanej odzieży i obuwia.

§ 2. Pracownicy uprawnieni do przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej nabywają prawo do ich otrzymania z dniem nawiązania stosunku pracy. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.1. Na określonych stanowiskach pracy wyszczególnionych w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, po wyrażeniu zgody przez pracownika.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie oraz pranie we własnym zakresie odzieży roboczej przez pracownika stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

3. Pracownikom używającym własnej odzieży wypłaca się ekwiwalent pieniężny. Tabela określająca wysokość ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz stanowisk pracy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Tabela określająca wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.1. Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży będzie wypłacany raz w roku w miesiącu grudniu.

                2. W przypadku nawiązania, rozwiązania lub ustania stosunku pracy w ciągu roku, ekwiwalent roczny gdzie rozumie się jako dni robocze w ciągu roku  będzie wypłacany proporcjonalnie  za dni wykonywanej pracy przez pracownika w terenie .

                3. W przypadku rozwiązania lub ustania zatrudnienia w ciągu roku, ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży będzie wypłacany po ustaniu zatrudnienia.

§ 6. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ich prania i konserwacji ewidencjonowane jest w karcie ewidencji wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ich pranie i konserwację stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Traci moc: Zarządzenie Nr 2/2011 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 15/2019 z dnia 13 września 2019r.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

TA B E L A  N O R M
przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników   zatrudnionych w:
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia
R - odzież i obuwie robocze
O – ochrony indywidualne

Przewidywany okres używalności

Uwagi

1

Pracownik socjalny

 

Starszy pracownik socjalny

 

 Specjalista pracy Socjalnej

 

R- kurtka              

24 m-ce

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego

dotyczy pracowników wykonujących pracę   w terenie proporcjonalnie do czasookresu w ciągu roku *

R- spodnie

12 m-cy

R- bluza

                        12 m-cy

R- bluzka

12 m-cy

R- obuwie lekkie/letnie

24 m-ce

R- obuwie ocieplane

36 m-cy

O- kurtka ochronna p/deszczowa

24 m-ce

O- kalosze

24 m-ce

O- maseczka ochronna na twarz

 

12 m-cy

2

Młodszy asystent rodziny
 

Asystent rodziny

 

Starszy asystent rodziny

R- kurtka

24 m-ce

 

 

 

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego

dotyczy pracowników wykonujących pracę   w terenie proporcjonalnie do czasookresu w ciągu roku *

R- spodnie

12 m-cy

R- bluza

                        12 m-cy

R- bluzka

12 m-cy

R- obuwie lekkie/letnie

24 m-ce

R- obuwie ocieplane

36 m-cy

O- kurtka ochronna p/deszczowa

24 m-ce

O- Rękawice gumowe

1 m-c

O- kalosze

24 m-ce

O- maseczka ochronna na twarz

 

12 m-cy

* za Czasookres w ciągu roku -rozumie się dni robocze w ciągu roku podzielone przez dni wykonywanej pracy przez pracownika  w terenie

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2019
z dnia 13 sierpni 2019r.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach
 

TABELA OKREŚLAJĄCA WYSOKOŚĆ EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UŻYWANIE WŁASNEJ ODZIEŻY
I OBUWIA ROBOCZEGO

Lp.

Stanowisko pracy

Zakres wyposażenia
R - odzież i obuwie robocze
O – ochrony indywidualne

Przewidywany okres używalności

Kwota rocznego ekwiwalentu *

1

Pracownik socjalny

 

Starszy pracownik socjalny

 

 Specjalista pracy Socjalnej

 

R- kurtka              

24 m-ce

- 60 zł na rok ( 120 zł na 2 lata)

R- spodnie

12 m-cy

- 60 zł na rok

R- bluza

                 12 m-cy

- 60 zł na rok

R- bluzka

12 m-cy

- 40 ł na rok

R- obuwie lekkie/letnie

24 m-ce

- 40 zł na rok (80 zł na 2 lata)

R- obuwie ocieplane

36 m-cy

- 50 zł na rok ( 150 zł na 3 lata)

O- kurtka ochronna p/deszczowa

24 m-ce

- 40 zł na rok ( 20 zł na 2 lata)

O- kalosze

24 m-ce

- 30 zł na rok ( 60 zł na 2 lata)

O- maseczka ochronna na twarz

 

12 m-cy

- 15 zł na rok

 2

Młodszy asystent rodziny
 

Asystent rodziny

 

Starszy asystent rodziny

R- kurtka

24 m-ce

- 60 zł na rok ( 120 zł na 2 lata)

R- spodnie

12 m-cy

- 60 zł na rok

R- bluza

                 12 m-cy

- 60 zł na rok

R- bluzka

12 m-cy

- 40 ł na rok

R- obuwie lekkie/letnie

24 m-ce

- 40 zł na rok (80 zł na 2 lata)

R- obuwie ocieplane

36 m-cy

- 50 zł na rok ( 150 zł na 3 lata)

O- kurtka ochronna p/deszczowa

24 m-ce

- 20 zł na rok ( 40 zł na 2 lata)

O- Rękawice gumowe

1 m-c

- 60 zł na rok  ( 5 zł x 12 szt =60 zł na rok)

O- kalosze

24 m-ce

- 30 zł na rok ( 60 zł na 2 lata)

O- maseczka ochronna na twarz

 

12 m-cy

- 15 zł na rok

* Rozumienie się jako dni robocze w ciągu roku.

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2019
z dnia 19 sierpnia 2019r.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

Lp.

Artykuł

Okres używalności

Wartość

Uwagi

1

Proszek do prania oraz pranie  we własnym okresie

 

( 7,50 zł x 12 m-cy) 1 rok

90,00 zł

Dotyczy pracowników OPS w Bielicach  wykonujących pracę w terenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 15/2019
z dnia 13 sierpnia 2019r.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

 

KARTA EWIDENCYJNA WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO ZA UŻYWANIE WŁASNEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ICH PRANIE

 

Imię i Nazwisko pracownika: ……………………………………………

Stanowisko pracy: ……………………………………………………………

Lp.

Rok i miesiąc wypłaty

Rodzaj odzieży i obuwia którego dotyczy ekwiwalent

Kwota ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

Podpis

Kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota:         zł ( słownie:

 

Zatwierdzam do wypłaty:

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 15/2019
z dnia 13 sierpnia 2019r.
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

 

 

                                                                                                        Bielice, dn ………………………………………

 

 

                                                               OŚWIADCZENIE

 

            Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa higieny zgodnie z art. 2377 § 4 k.p. pracy oraz pranie odzieży we własnym zakresie.

 

 

 

……………………………………………
( podpis pracownika)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 16-09-2019 08:43:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Maria Kopacka 16-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 16-09-2019 08:43:54