Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 15/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach. Joanna Szewczyk 2018-11-15 15:22:41 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko Młodszy referent Joanna Szewczyk 2018-11-06 13:03:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 06 listopada 2018 r. Joanna Szewczyk 2018-11-06 13:02:36 dodanie dokumentu
Komunikat dot. wypłaty świadczeń sierpień 2018 Joanna Szewczyk 2018-08-27 10:18:40 edycja dokumentu
Komunikat dot. wypłaty świadczeń sierpień 2018 Joanna Szewczyk 2018-08-22 10:21:50 dodanie dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELICACH Joanna Szewczyk 2018-07-09 09:46:25 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Joanna Szewczyk 2018-07-09 09:44:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do jednolitego rzeczowego wykazu akt Joanna Szewczyk 2018-07-09 09:39:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej Joanna Szewczyk 2018-07-09 09:32:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztów wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) Joanna Szewczyk 2018-07-09 09:30:39 usunięcie dokument
Dobry start 300 dla ucznia Joanna Szewczyk 2018-06-22 08:54:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztów wydania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) Joanna Szewczyk 2018-06-13 10:20:18 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia dla Klientów ośrodka Joanna Szewczyk 2018-05-15 08:25:24 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca odwołania warsztatów dietetycznych dot. zdrowego żywienia Joanna Szewczyk 2018-04-25 10:15:10 dodanie dokumentu
Joanna Szewczyk 2018-04-17 14:09:48 edycja dokumentu
Joanna Szewczyk 2018-04-17 14:09:27 edycja dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach za rok 2017 Joanna Szewczyk 2018-04-17 14:06:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-03-05 12:09:01 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko Joanna Szewczyk 2018-01-31 09:05:31 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko Joanna Szewczyk 2018-01-29 08:23:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-22 10:07:09 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko Joanna Szewczyk 2018-01-09 12:50:52 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko Joanna Szewczyk 2018-01-09 12:47:11 edycja dokumentu
Nabór na wolne stanowisko Joanna Szewczyk 2018-01-09 12:45:43 usunięcie załacznika
Nabór na wolne stanowisko Joanna Szewczyk 2018-01-09 12:43:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia  08  stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:58:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia  08  stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:57:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:56:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia  08  stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:56:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:54:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:51:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:49:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:47:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-09 11:46:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-03 11:07:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-03 11:04:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielicach Joanna Szewczyk 2018-01-03 11:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. Joanna Szewczyk 2018-01-03 11:00:24 dodanie dokumentu
Terminy wypłat świadczeń w 2018 roku Joanna Szewczyk 2017-12-13 11:00:21 dodanie dokumentu
Terminy wypłat Joanna Szewczyk 2017-12-13 10:59:49 dodanie dokumentu