Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Ważne linki:
www.ms.gov.pl/przeciwdziałanie-przemocy-w-rodzinie/

 http://www.niebieskalinia.info/files/Artykuly/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-2014.pdf

 

Przemoc w rodzinie - jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność,
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób ją stosujących określone zostały w ustawie z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemoc w rodzinie.

Osoba dotknięta przemocą w rodzinie uprawniona jest do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty”

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się
w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie przez przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty oraz ochrony zdrowia (przedstawicielem uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny).

Procedura „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy wypełniane przez przedstawicieli podmiotów ją realizujących zostały określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. wydanym na podstawie art. 9d ust. 5 ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Wójt Gminy Bielice   powołał Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego weszli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach , Oświaty –  Szkoła Podstawowa w Bielicach, Służby Zdrowia  - NZOZ w Bielicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach, Komendy Powiatowej Policji  w Pyrzycach, Instytucji Pozarządowej – Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Pyrzycach, Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim ( kurator zawodowy ds. dorosłych, kurator zawodowy ds. rodzinnych) . Rada Gminy Bielice  określiła tryb powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

Przewodnicząca:

Anna Maria Kopacka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bielicach jak i również przewodnicząca  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach.

Zastępca:

Renata Kościelska - specjalista pracy socjalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bielicach.

Sekretarz:

Renata Pawlak – pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Bielicach.

Członkowie:
Marta Czerniejewska Tarasiuk  - kurator zawodowy ds. dorosłych Sądu Rejonowego
w Stargardzie;                                                                      

Alina Gajewska – kurator zawodowy ds. nieletnich Sadu Rejonowego III Wydział Rodzinny
i Nieletnich w Stargardzie;

Paweł Piwoni i -  Dzielnicowy Rewiru Bielice z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach;

Helena Bichta- pedagog z Szkoły Podstawowej In,. Jana Pawła II  w Bielicach;

Danuta Nowakowska -  przedstawiciel instytucji pozarządowej – Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Terenowy w Pyrzycach.

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowaniei koordynowanie działań przedstawicieli podmiotów wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie; rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego tworzone są grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej ustala Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. W celu powołania grupy roboczej Przewodniczący Zespołu zwraca się do członków Zespołu Interdyscyplinarnego o wskazanie osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w rozwiązanie problemu danej rodziny w ramach grupy roboczej. Do zadań poszczególnych grup roboczych należy, w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach; monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, tel. 91 564 42 28.

Wykaz ważnych danych teleadresowych

Adres

Numer telefonu


GMINNY  ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY  ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

ul.  Jana Pawła  II 34
74-202 BIELICE

 

 

91 5644228

ANNA MARIA KOPACKA  - PRZEWODNICZĄCA

GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

ul.  Jana Pawła  II 34
74-202 BIELICE

 

 

91 5644228

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W BIELICACH

ul.  Niepokalanej 34
74-202 BIELICE

 

91 5644 235

 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ul. Jana Pawła II 34
74-202 BIELICE

 

91 5644 172

Punkt Konsultacyjny ( psycholog)
z siedzibą w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielicach

ul. Jana Pawła II 34
74-202 Bielice

 

 

691 850 829

 

 

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W PYRZYCACH

ul. Kościuszki 24
74-200 PYRZYCE

 

 

 

 

91 5779 511

 

DZIELNICOWY REWIRU BIELICE

Z KPP W PYRZYCACH

asp. Paweł Piwoni  

 

 

 

             91 5779 507


        kom. 571323890

 

 

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE
 FILIA W PYRZYCACH

ul. Stargardzka 29
74-200 PYRZYCE

 

 

          999

91 5700 444

 

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH

ul. Księcia Bogusława IV 25
73-110 STARGARD

91  5789 738

91 5789 746

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul.  Młodych Techników 7
74-200 PYRZYCE 

91 8874 120

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ DZIAŁAJĄCY PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyżury
poniedziałki 16,00 -19,00

Środy 16,30-18,30

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

ul. Lipiańska 4
 74-200 Pyrzyce

91 5700 744

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
 

tel. 800120 002

 

 

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w woj. zachodniopomorskim

 

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

 

miejscowość

telefon

Adres email

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

ul. Grunwaldzka 49,

78-200

 

Białogard

 (94) 31-13-250

 

sow@podswierkiem.org

www.podswierkiem.org

 

 

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

ul. Dąbrowskiego 4,

72-600

Świnoujście

 

 (91) 32-25-481

 

 

sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

 

www.mopr.swinoujscie.pl/menu/58/zakres-dzialania-osrodka

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Osobisty plan awaryjny - poradnik.pdf (PDF, 431.43Kb) 2020-05-11 12:18:08 72 razy
2 Osobisty plan awaryjny - grafika.pdf (PDF, 1.08Mb) 2020-05-11 12:18:08 69 razy
3 INFORMATOR NK 2018.pdf (PDF, 1.06Mb) 2020-01-10 14:09:34 126 razy
4 Instytucje pomocy przemocy 2020 (003).doc (DOC, 40.50Kb) 2020-01-10 14:09:34 108 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-07-2015 11:51:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-05-2020 12:18:08